Porada Prawna Online | Elektroniczny Formularz Zgłoszeniowy

Przedmiot usługi prawnej
Proszę wybrać kategorię usługi prawnej, która dotyczy Państwa zapytania prawnego.
* Imię i nazwisko/Nazwa Firmy
Proszę uzupełnić pole formularza przez podanie pełnego imienia i nazwiska lub nazwy firmy.
*Email
Adres poczty elektronicznej w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie prawne.
*Numer telefonu kontaktowego
Proszę podać numer telefonu kontaktowego.
*Opis stanu faktycznego
Proszę dokładnie i szczegółowo dokonać opisu stanu faktycznego sprawy, której dotyczy zapytanie prawne.
Dokument 1
Możliwość dołączenia pliku (Obraz / MS Word / PDF), który nie powinien przekroczyć 1 Mb.
Dokument 2
Możliwość dołączenia pliku (Obraz / MS Word / PDF), który nie powinien przekroczyć 1 Mb.
* Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Świadczenia przez Kancelarię Adwokacką Adwokata Sebastiana Michalaka Usług Prawnych Drogą Elektroniczną, a także Cennikiem Świadczenia przez Kancelarię Adwokacką Adwokata Sebastiana Michalaka Usług Prawnych Drogą Elektroniczną. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na brzmienie postanowień niniejszych Regulaminów w całości oraz zobowiązuję się do przestrzegania określonych w nich zasad.
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sebastiana Michalaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Adwokat Sebastian Michalak z siedzibą w Radomiu, przy ul.Komandosów 2/153, 26-600 Radom, dla potrzeb niezbędnych do świadczenia Usługi Prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych i ich poprawiania.
Pola oznaczone *) wymagają wypełnienia.